Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şubesi Genel Kurula Gidiyor!..

Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şubesinin 14. Olağan Genel Kurul Toplantısının Duyurusu:

GENEL KURUL İLANI

Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şubesi’nin 14. Olağan Genel Kurul’u ilk toplantısı 15 Ekim 2021 Cuma günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22 Ekim 2021 Cuma günü 12.00 ile 17.00 saatleri arasında 1828/7 Sokak No:21/ B Pelin Apartmanı Karşıyaka/İZMİR adresindeki dernek binamızda, pandemi koşullarına uygun olarak aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Tüm üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM
1. Açılış
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3. Divan seçimi ve Gündem’in onaylanması
4. Çalışma Raporu’nun okunması
5. Mali Raporun okunması
6. Denetleme Raporu’nun okunması
7. Raporların ayrı ayrı ibra edilmesi
8. Adayların belirlenmesi
9. Seçimler
10.Dilek ve temenniler
11.Kapanış