93 Yıllık Bir Öykü; “Yardım Sevenler Derneği!..”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde çağdaşlaşmaya doğru dev adımların atıldığı Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Kırklareli Milletvekili Dr. Fuat Bey; İstiklâl Savaşı’ndan zaferle çıkan Türk Milleti’nin kadınlarını korumanın görev olduğuna; kadınlara yapılacak yardımların çocuklara da ulaşacağına ve bu amacın ancak bir kadın yardım cemiyeti kurarak gerçekleştirilebileceğine düşüncesiyle ve Atatürk’ün desteğiyle 1928 yılında Ankara’da Türk kadınlarına bir çağrıda bulunur.

Böylelikle Türkiye Yardım Sevenler Derneği, “Dr. Fuat Umay, Mevhibe İnönü, Fitnat Çakmak, Nevber Sevüktekin, Tezer Taşkıran, Reşide Bayar, Sevda And, Süreyya Ağaoğlu, Seza Lostar, Melahat Özbudan, Belkıs Odman, Nimet Uybadın’ın” kurucu üye olarak katılımlarıyla, “Himaye-i Etfal Kadın Yardım Cemiyeti” adıyla 19 Şubat 1928 yılında kurulmuştur.

Derneğin sadece kadınları değil, tüm toplumu kapsayan faaliyetlerini yakından takip eden Atatürk o günlerde halk arasında “Yoksul Kadın Derneği” olarak anılan derneğin özverili çalışmalarda bulunan kadın üyelerine hitaben “Türk kadını yoksul olamaz. Türk kadını bizatihi bir varlıktır” diyerek, Türk Dil İnkılabı yıllarında derneğe “Yardım Sevenler Derneği” adını vermiştir.

Atatürk’ün el yazısı ile belgelediği bu sözleri Türk kadınlarının gururla taşıdığı en büyük armağan olmuştur.

22 Haziran 1941 gün ve 2/13763 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Dernek” olarak kabul görmüştür.

Dernek 1975 yılında ise tüm ülkede faaliyet gösteriyor olmasının bir sonucu olarak, bakanlar kurulu kararıyla isminin başında “Türkiye” ibaresini kullanmaya hak kazanmıştır.

Bugün 132 şubesi ile ülke çapında faaliyet gösteren Türkiye Yardım Sevenler Derneği Karşıyaka Şubesi 1986 yılında kurulmasına rağmen bir dönem çalışmalarına ara vermiş, 2018 yılında tekrar faaliyetlerine başlamıştır.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Karşıyaka Şubesinin Başkanı Şule Bayraktutan; “Derneğimiz öncelikle üniversite öğrencilerine ‘Atatürk Eğitim Bursu’ vererek Cumhuriyetin kurucu ilkelerine bağlı gençlik yetiştirmeye çabalamaktadır. Üyelerinin desteği ile her geçen gün büyüyen derneğimiz nüfusumuzun genç, yaşlı, özürlü, ihtiyaç sahibi kesimlerine Devletin öngördüğü çağdaş, sosyal politikalar çerçevesinde destekleyerek azimli çalışmalarını sürdürmektedir ve sürdürmeye devam edecektir” dedi.