Cenk Karslı; “Yeteneğimi Oyunlarla Keşfediyorum!”

Anne, baba beden eğitimi öğretmeni olunca kendim de öğretmen kökenli olduğum için ister istemez bir gözümüz hep eğitim camiasının üzerinde oluyor. Yıllardır aynı düşünceyi savunuyoruz; ülkede sporun gelişmesi için ve yetenekli çocukların erken dönemde keşfedilmesi için eğitimin her kademesinde beden eğitimi öğretmenine ihtiyaç var. Keşfetmek güzel ama erken keşfetmek çok daha önemli ve anlamlı. Bu zihniyetten yola çıkarak sizlere, Beden Eğitimi Öğretmeni sevgili arkadaşım Yusuf Zencir’in “Yeteneğimi Oyunlarla Keşfediyorum” projesinden bahsetmek istiyorum. Yusuf Öğretmenimiz Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünü 2003’te bitiren 2012’de KPSS’yi kazanıp ilk ataması Şanlurfa’ya yapılmış sonrasında İzmir’e dönebilmiş, ver topu oynasın mantığından uzak, idealist bir öğretmenimiz. O da bizim gibi kaygılar taşıdığı ve yetenekli çocukların kaybolup gitmesine gönlü razı olmadığı için bu projeyi geliştirmiş ve e-twinning ile bu projeyi paylaşmış. eTwinning , Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek ve paylaşmak için kurulmuş bir öğrenme topluluğudur. Projede toplam 4 okul, 6 öğretmen ve 61 öğrenci görev yapmaktadır.

Spor; bireyin sosyal, bilişsel, ve fiziksel gelişimini sağlayan , eğlenceli ortamlar oluşturarak bireyin mutlu olmasını sağlayan, zararlı ortamlardan uzak tutan ve dolayısıyla eğitime, öğretime katkı sağlayan bir unsurdur. Spor ve oyun sayesinde bireyin saygı hoşgörü ve sorumluluk alma duyguları gelişir. Bu projenin en büyük katkıları ise  farklı spor kültüründeki öğrencilerle iletişime geçerek sosyal yönden gelişecektir, farklı eğitsel oyunlarla farklı yetenekleri gelişecektir, mevcut büyük yeteneği fark edilecektir, farklı düşünme ve yeni oyunlar üretebilme özelliği gelişecektir. Projenin hedefleri içerisinde öğrencilerin sorumluluk alması ve liderlik özelliklerinin gelişmesi gibi hedefler de var. Uygulanan oyunların bir kitapta toplanması ile proje oyunlarının farklı öğrenciler tarafından da kullanılması sağlanacak.

Bilim, istatistik, antrenman ne kadar gelişirse gelişsin eğitimde ve gelişimde en önemli faktör yine kaliteli eğitimci faktörü olacak. Türk sporunun gelişiminde, Türk sporcusunun sağlıklı ve başarılı bir birey olmasında en büyük umudumuz Yusuf Öğretmenlerin varlığı olacaktır. Yusuf Öğretmenler olduğu sürece yeni projeler olacak ve bu projeler sayesinde zihinsel, fiziksel gelişimi sağlıklı, verimli bireyler yetişecek.

Ver topu oynasın değil; “Yap Projeyi Gelişsin!”