Hüsnü Tekeşin; Karşıyaka’dan Atatürk’e Telgraf!..

Karşıyaka Spor Kulübü’müzün resmi nizamnamesinde adı geçen kurucularımızdan biri de eski mebuslardan Mehmet Halit (Halid) Onaran Bey’di.

Nizamname dışında bazı yayınlarda da K.S.K. Kurucularından biri olarak ismi anılmaktaydı. 1930’lardaki K.S.K. Karar Defterlerinde de sık sık adına rastlanmaktaydı.

Mehmet Halit Onaran Bey 1881 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Babası Mahmud Bey, annesi Şerife Hanım’dır.

İdadi ve hususi mekteplerden mezun olan Halit Bey, Fransızca ve Arapça bilmekteydi.

Halit Bey, İzmir Mahkemesi Şer’iye Mülazımı, Aydın Mektubi Kalemi Mümeyyizi, İzmir Tahrirat Müdürü, İzmir Vali Yardımcılığı gibi görevlerde vatana hizmet etmişti.

K.S.K Kurucularından Halit Bey, III. Dönem (1927-1931) Kars, IV. (1931-1935) ve V. Dönem (1935-1939) Burdur, VI. Dönem (1939-1943) Mardin, VII. Dönem (1943-1946) İzmir, VIII. Dönem (1946-1950) Muş Milletvekilliği yapmış önemli bir şahsiyetti. TBMM’nin; III.-IV. Dönemlerinde “Halit”, V. –VIII. Dönemlerinde ise “Halit Onaran” olarak kayıtlara geçmişti.

Halit Bey ayrıca evli ve üç çocuk babasıydı ve 18 Mart 1964 tarihinde 83 yaşında vefat etmişti.

***

Kaf Sin Kaf tarihinde ise kuruculardan biri olması anlamında çok önemli bir yer taşıyordu. 1912’de kurucularından olduğu Karşıyaka Spor Kulübü’nde çeşitli görevlerde bulunmuş, Yeşil-Kırmızı renklere gönül vermişti.

Karşıyaka Spor Kulübü’müzün sevdalıları 1931 yılının Ekim ayında senelik toplantıları münasebetiyle bir araya gelmişlerdi. Kaf Sin Kaf’ın Kongre Reisliğini o sırada Bursa mebusu da olan Halit Onaran Bey yapmıştı.

Bu kongrede reislik yapan Halit Bey tüm Kaf Sin Kaflılar adına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ümüze bağlılıklarını bildiren bir telgraf göndermişlerdi.

Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nden ulaştığımız ve gün ışığına çıkardığımız bu belgelerde Kaf Sin Kaflıların Atatürk’e sevdasını açıkça bir kez daha görüyoruz.

Bu telgrafta şu samimi sözler yer alıyordu:

“Reis-i Cumhur Büyük Gazi Hazretlerinin Yüksek Huzurlarına

Çizdiğiniz ve gösterdiğiniz yolda daima sizi takibe ant içmiş olan Karşıyaka Spor Kulübü gençlerinin ebedi minnet ve tazimlerini bugün akdedilen senelik kongreleri kararıyla arzı ve iblağ ederim Büyük Gazi Hazretleri

Kongre Reisi Burdur Mebusu Halit”

Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nde K.S.K. Kongre Reisi Halit Bey’in, senelik toplantıları münasebetiyle gönderdiği bağlılık telgrafına Atatürk’ün 3 Ekim 1931 tarihli cevabi teşekkür yazısı ise şu şekildeydi:

“Samimi duygularınıza teşekkür ederim.

Reisicumhur Gazi”

Kaf Sin Kaflıların yüreğinde, bilincinde ve eyleminde her daim var alan Atatürk’ün sevgisi de fikirleri de hiçbir zaman tükenmez. Kaf Sin Kaflılar ve Karşıyakalılar bunun en önemli güvencesidir.