KARŞIYAKA SPOR ADAMLARI DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

Karşıyaka Spor Adamları Derneği Başkanlığından

Derneğimizin olağan genel kurul heyet toplantısı 18 Nisan 2022 Pazartesi günü saat: 18.00’de Caher Dudayev Bulvarı No: 42 Mavişehir-Karşıyaka/İZMİR adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamazsa 2. Toplantı 25 Nisan 2022 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİNDE

  1. Açılış ve yoklama
  2.  Divan Heyetinin Seçimi ve Saygı Duruşu
  3. Divana toplantı tutanaklarına imza yetkisi verilmesi
  4. Faaliyet raporunun okunması
  5. Denetleme raporunun okunması ve iki raporun ibrası
  6. Derneğin Feshi
  7. Dilek, temenniler ve kapanış

Maddelerinin bulunması