Karşıyaka’da Toplu Sözleşme İmzalandı!..

Karşıyaka Belediyesi Personel AŞ ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında KHK’li işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi bugün imzalandı…

Karşıyaka Belediyesi Personel AŞ yönetim kurulu başkanı Murat Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada;

“KHK ile belediye şirketlerine geçirilen işçilerin hem hukuki statüsü hem de mali hakları oldukça sorunlu konular. 1 Temmuz 2020 tarihinde kadar yürürlükte olan çatı sözleşme hükümleri çok dar kapsamlıydı. İşçilerin haklarına ilişkin önemli kısıtlamalar içeriyordu. Personel sisteminin sorunları ise daha da karmaşık ve zorluydu.

Karşıyaka Belediyesi ve Personel AŞ yönetimi olarak işçilerin sendikal haklarını ve iş güvencesini güçlendiren, mali haklarını arttıran, personel sistemini iyileştiren bir sözleşme yapma kararındaydık. Elbette bunu yaparken işyerinin düzenini ve belediyenin mali imkanlarını da göz önünde tutmamız, bu anlamda dengeli bir sözleşme yapmamız gerekiyordu. Yaşanan ekonomik kriz koşullarında hem işi ve işyerini korumak hem de çalışma arkadaşlarımıza iyi bir ücret sağlamayı hedefledik ve sonunda bu hedeflerimize büyük ölçüde ulaştık.

Genel İş sendikası İzmir 8 No’lu Şubeyle 18 Ağustos 2020 tarihinde başlattığımız görüşmeler bugün anlaşma ve imzayla sonuçlandı. 108 gün süren görüşmelerde 110 saati aşan süre masada kalarak müzakere ettik. Müzakere aralarında yaptığımız çalışmalar da dikkate alınırsa oldukça yoğun bir emek harcandı.

Zaman zaman anlaşmazlık aşamasına geldiysek de hem işçi hem de işveren tarafı olarak temel ilkelerde hem fikir olduğumuz için çalışmayı sürdürdük.

Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’ın hep dediği gibi bizler “patron” değiliz. Çalışanlar bizim işçimiz değil çalışma arkadaşımızdır ve çalışma arkadaşlarımıza en uygun koşulları sağlamaya, onlarla birlikte halka hizmet etmeye çalışıyoruz.

Sonunda anlaşma sağlandı. Mutluyuz, gururluyuz. Sadece ücret bakımından değil; işyerinin düzeni, ücret dengesi ve adaleti, iş güvencesi, sendikal haklar, izinler ve sosyal yardımlar ile disiplin hükümleri yönünden oldukça iyi, hukuki standardı yüksek hükümler oluşturuldu.

Müzakerelerin tıkınma noktasına geldiği anlarda gösterdiği tutum ve yol açıcı tavrı, siyasi duruşunu sadece sözle değil eylemleri ve kararlarıyla ortaya koyan Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a,

Müzakere sürecinde yaptığı katkılarla yol gösterici olan Yönetim Kurulu Başkan vekilimiz Sayın Yurdanur Akgün’e,

Personel AŞ Yönetim Kurulu üyelerimize,

Süreç içinde gösterdikleri siyasi destek nedeniyle Karşıyaka Belediye Meclisi, CHP meclis grubuna,

Başta Destek Hizmetleri Müdürümüz Ergin Hacıoğlu olmak üzere teknik çalışmalarda emek veren, yol gösteren Karşıyaka Belediyesi bürokratlarına ve çalışanlarına,

Tüm süreçte iyi niyet ve açıklıkla müzakere sürecini yürüten, zor anlarda gösterdiği tavırlarla sürecin tıkanmadan yürümesini sağlayan 8 No’lu Şube başkanı Sayın Deniz Şahin Gümüştekin’e ve sendika yöneticilerine, işyeri temsilcilerine,

Süreçteki tüm tıkanmalara, ortaya atılan dedikodulara ve yanıltıcı biligere rağmen Belediye Başkanımıza, Personel AŞ ve sendika yönetimine güven duyarak süreci sakinlikle takip eden işçi arkadaşlarımıza,

Çok teşekkür ederim. Benim içinde yorucu, öğretici, zor ama alınan sonuç itibarıyla gurur verici bir süreç oldu. Sağ olun var olun” dedi…

SÖZLEŞMEDE NELER VAR?
• Eşit işe eşit ücret ilkesinin gereği olarak benzer işi yaptığı halde farklı vasıfta gösterildiği için daha düşük ücret alanların vasıfları düzeltildi. Yaptığı işe uygun ücret alacak şekilde, ücretleri ayrıca arttırıldı.
• Tüm işçilerin kıdem tazminatı tavanına ulaşabilmelerini temin için kıdem tazminatının hesabında her hizmet yılı için 40 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı verilmesi esası benimsendi.
• Brüt 122 TL olan en düşük günlük ücret (yevmiye) brüt 140 TL’ye çıkarıldı. Günlük ücretler 13 basamakta; en alt basamakta brüt 140 TL, en üst basamakta brüt 290 TL olarak belirlendi.
• İşçilere her ay için brüt 350 TL gıda yardımı yapılması kararlaştırıldı.
• Yılda 10 günlük ücret olan ikramiye 75 günlük ücrete çıkarıldı.
• Yemek ücreti, yakacak yardımı, çocuk yardımı, izin ücreti, eğitim yardımı, tedavi yardımı, askerlik yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, afet yardımı kalemlerinde önemli oranlarda artışlar sağlandı.
• Daha önceki sözleşmede bulunmayan düğün yardımı, kreş yardımı, eş yardımı, iş riski primi ve koku primi düzenlemeleri de yapıldı.