Türkiye Yardım Sevenler Derneği Karşıyaka Şubesi Genel Kurula Gidiyor!..

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Karşıyaka Şubesi 2. Olağan Genel Kurul Duyurusu:

Sayın Üyelerimiz:

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Karşıyaka Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu 24 Mart 2021 Çarşamba günü saat 10.00’da Aksoy Mahallesi 1748 sokak No : 127/A AKİF AĞA APT Karşıyaka /İzmir adresinde aşağıda belirtilen gündem konularını görüşmek üzere toplanacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamazsa 2. toplantı 31 Mart 2021 Çarşamba günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Gündem:

 1. Açılış
 2. Saygı duruşu ve istiklal marşı
 3. Divan Başkanı ve Yazman üyelerin seçimi ve Divan Başkanlığına imza yetkisi verilmesi,
 4. 2019 yılı Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun, Gelir Gider Hesabının ve bilançonun okunması ve onaylanması
 5. 2020 yılı Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun, Gelir – Gider Hesabının ve bilançonun okunması ve onaylanması
 6. 2019 ve 2020 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
 7. 2019 ve 2020 yılı Denetleme Kurulu üyelerinin ibrası
 8. Planlanan işler ve tahmini bütçenin onaylanması
 9. Üye giriş ve yıllık aidatının ve öğrenci burs miktarının belirlenmesi
 10. Yeni Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
 11. Yeni Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
 12. Genel Merkez Genel Kurul delegelerinin asil ve yedek üyelerinin seçimi
 13. Dilek ve temenniler
 14. Kapanış