Anadolu’da Kültürel Çeşitlilikler!..

Yazar, şair, halk kültürü araştırmacısı Ahmet Şenol ile Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğretim üyesi, Dr. İsa Doğan’ın, birlikte hazırladıkları “Anadolu’da Kültürel Çeşitlilikler” adını verdikleri kitap yayımlandı.
Anadolu halk kültürünün, halk oyunlarının, giysilerinin, müziklerinin, kültür unsurlarının ve geleneksel kültür değerlerinin vurgu yapıldığı eser halk bilimi için baş ucu kitabı olma niteliğinde…

Kitabın yazarlarından Ahmet Şenol; “Kısa bir süre önce ‘Halk Oyunlarının Anlatımı Üzerine’ adını verdiğimiz bir çalışma raflarda yerini almıştı… Zaman geçirmeden ikinci çalışmaya başladık.

Anadolu halk kültürünün içinde, birbiri içine geçmiş, ebruli, birbirinden ayrılmaz kültürel unsurlar bulunmakta. Böyle bir manzarada aynı yörede yaşayanlar arasındaki ilişkilerin asırlardır sorunsuz devam etmesinin nasıl olduğu düşünülmeli. Tüm kültürel unsurların hepsi de Türkiye bütününün birer parçasıdır.

Gittiğimiz yerlerde birçok halk kültürü malzemesinin özellikleri kaybolduğunu. İnsanların geleneksel kültürel değerlerini bırakıp, modern kültürün hakimiyetine girdiğini gördük…

Tüm bu gerçeklerden yola çıkarak öğretim görevlisi İsa Doğan ile el ele vererek hazırladığımız ‘Anadolu’da Kültürel Çeşitlilikler’ adını verdiğimiz eseri yayımladık… Anadolu’nun kültürel zenginliklerine ilgi duyan ve bu konuda çalışma yapan araştırmacıların yararlanmak isteyecekleri güzel bir eser ortaya çıktı” dedi.