Halk Oyunlarının Anlatımı Üzerine!..

Yazar, şair, halk kültürü araştırmacısı, fotoğraf sanatçısı, halk kültürü ürünleri koleksiyoneri Ahmet Şenol ile Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğretim üyesi, Dr. İsa Doğan’ın, birlikte hazırladıkları “Halk Oyunlarının Anlatımı Üzerine” adını verdikleri kitap raflarda yerini aldı…
Berikan Yayınevi tarafından 496 sayfa olarak çıkarılan kitapta,  yazılı kaynaklara dayalı Türk Halk Oyunlarının oyun, giysilerinin ,müziklerinin anlatımlarında kullanılan terimler, inançların etkisi, inançların toplumsal yapı ve değişimi içindeki yeri, Türk Halk Oyunlarına etki eden inançların araştırılması, ele alınmıştır.

Ahmet Şenol; “Kitabımızda Halk Oyunlarının anlatımında kullanılan terimler, Halk Oyunlarının kavramı, kökeni, yapısı ve inançların etkisi incelenmektedir. Yoğun bir çalışma temposu sonunda raflarda yerini alan, ‘Halk Oyunlarının Anlatımı Üzerine’ adını verdiğimiz kitabın tüm araştırmacılara ve ilgi duyan okuyuculara yararlı olması dileğimizdir” dedi.