Hikayeden Söze, Sözden Ezgiye; Anlatılarıyla Anadolu Türküleri!

” Hikâyeden Söze, Sözden Ezgiye; Anlatılarıyla Anadolu Türküleri” adı verilen, Ahmet Şenol ve Hürkan Hür tarafından hazırlanan kitap raflarda yerine yerini aldı…

Bu çalışmada, Anadolu’nun her kenti, her ilçesi ve her beldesinde yaşanan akıllarda ve gönüllerde iz bırakan türküler ve bu türkülerin hikâyeleri bulunuyor.

Türküleri ve hikâyelerini gelecek kuşaklara aktarmak, Anadolu geçmişinin, gelecek kuşaklarda yaşatılmasını sağlamak için, “Her Birey; Bir Türkü Öğrenmelidir” düşüncesi kapsamında türkülerin hikâyelerinden bir demet, bu kitapta bir araya getirilmiştir.

İstanbul Cinius yayınlarında basılan kitap 311 sayfa olup, Ocak-2021 yılında yayınlanmıştır… Kitap, yazar-şair-halk kültürü araştırmacısı-fotoğraf sanatçısı-halk kültürü ürünleri maket koleksiyoneri Ahmet Şenol ve müzikolog Hürkan Hür tarafından kaleme alınmıştır.

Ahmet Şenol; “Anadolu insanını anlamak, tanımak türküleri anlamakla, tanımakla olur. Anadolu insanını, seven, yeren, acıyan, kızan, savaşan, ağlayan, gülen, can veren, ölen, dirilen, can salan türkülerdir.

Türkü, bir yaratış geleneğidir. Onun öğreteni de öğreneni de halktır, Anadolu insanıdır.

Öğretimin, eğitimin en kötüsü, en yıkıcısı, en yararsız olanı çağın gidişine, uygarlıkların yeni yeni yaratmalarına, buluşlarına değil de “yıpranmış geleneklere” göre düzenleneni, onların doğrultusunda yürütülenidir.

Gelenekler türkülerin doğuşunu, yayılmasını sağlayan halk kültürü ürünleridir. Türkü söyleme geleneği eskidir söylenen türkü, ortaya konan duygu yenidir. Türküler uydurulan, yüzlerce yıl yaşanmış bir olayı işlemez, konu edinmez. Yaşanan sıcaklığı insanın kanında, buğusu canında duyulan, bilinen, görülen bir olayı örer, dile getirir.

Türküler söylendikleri yörenin özelliğini, yaşama biçimini, insan davranışlarını, ilişkilerini, sevgi olaylarını dile getirir. Bu nedenle bir bölgenin türküsü, diğer bölgeninkine uymaz, benzemez. Bu ayrılık, biçim, öz, konu bakımından da açıkça görülür” dedi.