İzmir’e Dair Muhteşem Bir Kitap!

İrfan Özet, 1980 İzmir doğumlu. Aksaray Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi… 2019 yılında yayımlanan ilk kitabı Fatih-Başakşehir: Muhafazakâr Mahallede İktidar ve Dönüşen Habitus, 2019 Yunus Nadi Sosyal Bilimler Ödülü’ne layık görüldü…

İrfan Özet’in İletişim Yayınlarından çıkan yeni kitabı; “İzmir Duvarı / Laik Mahallede-İktidar ve Kültür Savaşı” raflarda yerini aldı…

İrfan Özet; “İzmir Duvarı kitabında, İzmirlilik; kavramının tarihsel ve toplumsal sınırlarını anlamaya çalışıyor. Bu çalışmanım odağında, İzmirli kimliği etrafında, sekülerlikmodernlik ve muhafazakârlık kutupları arasındaki ‘kültür savaşı’ ile ilgili tasavvurlar yer alıyor.

İzmir’i asla fethedilemeyen ‘son kale’ olarak yüceltmekle onu ‘gâvur İzmir’ gözüyle görerek diş̧ bilemek arasında uçlaşan tasavvurlar…

Kozmopolit liman kenti geçmişinden gelen ‘hiperagora yaşam ve açık toplumsal ilişkiler’ İzmir’i nasıl biçimlendiriyor? Zorunlu ve gönüllü̈ göçlerle dönüşen etnokültürel ve toplumsal yapı, şehrin bu mirasıyla nasıl bir etkileşim içerisinde?

‘Türkiye’yi İzmirlileştirme’ iddiasında da taçlanan ‘İzmir farklıdır’, İzmirli ayrıcalığı duygusunun dayanakları ne? ‘İzmir dindarlığı’ diye bir habitustan bahsedilebilir mi? Seküler hegemonyanın başkenti olduğu düşünülen bir yerde, muhafazakâr toplumsal ve siyasal hareketler ne yapıyor, nasıl eyliyor?

İzmir Duvarı, ‘hayat tarzı’ klişelerinin berisindeki gündelik zihniyet dünyasına dair canlı bir sosyolojik fotoğraf albümü̈ sunuyor.”