Kaf Sin Kaf’tan Atatürk’e Telgraf!..   

Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nden ulaştığım bir belgeyi yeni yılın telaşı içerisinde kaynamasına gönlüm elvermediği için şimdi paylaşıyorum.

Karşıyaka Spor Kulübü’müzün “Yeni Yıl Münasebetiyle Atatürk’e Gönderdiği 2 Kânunusani (Ocak) 1931 Tarihli Tebrik Telgrafı” :

     “Cumhur Reisi Gazi Mustafa Kemal Hz.

      Karşıyaka Spor Kulübü millet, vatan ve inkılâp babasına yeni seneyi derin hürmetlerle tebrik ederken açtığı yolda büyük ve milli secaatla kendisini takip edeceği hakkındaki yeminini tecdit eylerim.                                                          

                         Karşıyaka Spor Kulübü”

       Ne de güzel ifade etmiş Kaf Sin Kaflılar “Karşıyaka Spor Kulübü millet, vatan ve inkılâp babasına yani Atatürk’e Onun açtığı yoldan sonuna kadar büyük ve milli şecaatle (yiğitlikle) gideceği hususunda yemin ediyor…

Ve Gazi Mustafa Kemal Paşa’mızın da bu güzel sözlere kayıtsız kalmayarak Karşıyaka Spor Kulübü’müze şu cevabi telgrafları gönderiyor:

      “Gazi Hz. K.S.K.ye Cevap Verdiler”

“Karşıyaka Spor Kulübü tarafından yılbaşı münasebetiyle İstanbul’da bulunmakta olan Reisicumhur Gazi Hazretlerine bir tebrik telgrafı çekilmişti. Dün bu telgrafa şu cevap gelmiştir:

       “Karşıyaka Spor Kulübü Riyasetine Teşekkür ve bilmukabele tebrik ederim.

                   Reisicumhur Gazi M. KEMAL “

Atatürk ve Karşıyaka arasındaki bağ hiçbir zaman kopmaz, tarihten gelen derin bağlarla örülmüş kenetlenmiştir çünkü…

İşte bu belge de bunun bir örneği olarak karşımızda apaçık duruyor.