Hüsnü Tekeşin: “Gencer” Zühtü Bey’in Şarpisi!..

Kaf Sin Kaf’ın Kurucu Başkanı Zühtü Bey futbol dışında pek çok spor branşında yer almış, Ay Yıldızlı Kaf Sin Kaf Armasını gururla göğsünde taşımıştı…

K.S.K.mizin ilk kürekçileri Zühtü Bey ile birlikte Tarık, Mazhar, İtalyan Kori ve Sadi (İplikçi) beyler olmuşlardı… 1930’lu yıllara ait K.S.K.li yelkenci ve kürekçilerinin olduğu bir fotoğraf ne de güzel bir örnekti. Bu fotoğrafta Zühtü Işıl, Refik Çullu, Niyazi Tusder, Hakkı Türegün, Doğan Dülger, Sarı Hasan beyler vardı… Zühtü Bey, İzmir Spor Mıntıkasının Denizcilik Heyetinde de yer almıştı…

1934 senesinde Zühtü Bey “Şeref Kupası Şarpi Yarışları”nda yarışmacı olarak, sporcu olarak katılmıştı… Bu müsabakalarda yarış komitesi ve denizcilik heyeti reisi Muhlis Rıza Bey’di. Bu kişi K.S.K.de önemli görevlerde de bulunmuştu. 1934 yılında İzmir Mıntıka Spor Kongresi’nde K.S.K Murahhası olarak katılmıştı, aynı zamanda İzmir’de sporda “intihap işlerinin lideri”ydi ve ayrıca İzmir Mıntıkası’nın Denizcilik Heyeti’nin de başında bulunmuştu.

Yarışın hakem heyeti tarafından şarpilerin muayeneleri neticelerinden çok önemli bir bilgiye ulaşıyoruz ve şunu öğreniyoruz ki Kadızade Zühtü Bey bu yarışmaya katıldığı şarpiye aynı zamanda oğlunun da adı olan “Gencer” adını vermişti.

Hakem heyeti tarafından şarpilerin muayeneleri neticeleri ise şu şekildeydi:

“(Gencer): Zühtü ve Kemal Beyler. 64+58 kilo (5) kilo çapa ipi ile beraber cankurtaran, ihtiyat tek bir kürek, sünger, maşraba

(Rifat): Fuat ve Sait beyler. 78+60 kilo (2) cankurtaran, altı kilo çapa, bıçak, donyağı ve macun, biraz çivi, kürek yok.

(Sülün): Suphi ve Sadi Agah beyler. (6) kilo demir, (cankurtaran, ihtiyat kürek, donyağı yok)

(Melek): Tahir ve Niyazi beyler. 75+70 kilo, 10 kilo demir, bir cankurtaran, (ihtiyat kürek, donyağı yok)

(Acar I): Arif ve Muzaffer Beyler. 112+72 kilo, 10 kilo demir, (cankurtaran, ihtiyat kürek, donyağı ve saire yok)

“Üzerinde en fazla ümit toplayan” ifadesi ile anılan Zühtü Bey “Gencer” adlı şarpisi ile katıldığı yarışta önlerde gitmesine rağmen liderliği yakalayamamıştı, ancak yarışmayı K.S.K. Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı da yapmış olan Mustafa Münir Bey’in sahibi olduğu “Sülün” isimli şarpinin serdümeni olan K.S.K.li Suphi Bey kazanmıştı. Şeref kupasını kazanan Suphi Bey, kupayı Muhlis Rıza Bey’den almıştı. Suphi Bey de kupayı kulübü olan Karşıyaka Spor Kulübü’ne vermişti.

***

K.S.K. Kurucu Başkanı Zühtü Bey’in sporcu, yarışmacı olarak katılmış olduğu diğer bir yarış ile ilgili bir anı ile bitirelim yazımızı… 1935 yılının Ağustos ayında “İzmir Mıntıkası Yelken Birincilikleri” gerçekleştirilmişti… Bu yarışlara Karşıyaka Spor Kulübü’nün altı şarpisi katılmıştı. Yarışlar İzmir-Karşıyaka arasında yapılmıştı… Cuma ve Cumartesi günleri

yapılmış olan yarışlarda 1934 senesinin İzmir ve Türkiye birincisi olan Refik Çullu Bey birinci gelmişti. Pazar günkü yarışlara ise Refik Bey katılmamış, geri kalan beş şarpi arasında yapılan yarışlar ile devam edilmişti. Cuma ve Cumartesi günü yapılan yarışların aksine ise rüzgâr çok çok azdı… Bu beş şarpide Zühtü Işıl Bey ile Fuat Bey, Rıfat, Arif ve Tahir beyler bulunmaktaydı. İlk çıkışta yan yana giden şarpiler birinci şamandırayı döndüklerinde başta Fuat Bey, hemen arkasında Zühtü Bey ve diğer yarışçılar gelmekteydiler… İkinci şamandıra da bu sıralama ile geçilmiş olmasına rağmen devamında Zühtü Bey önde yer alan Fuat Bey’i geçmiş arkadan da Rıfat Bey gelmekteydi. Tahir Bey yönünü bulmakta zorlanmış, Arif Bey ise Bayraklı’ya doğru açılmaktaydı.

Zühtü Bey birinci turu önde olmak üzere ve açık ara farkla birinci olarak tamamlamış ve yoluna devam etmişti. Rıfat Bey ikinci, Fuat Bey üçüncü, Tahir Bey de hemen arkalarında, Arif Bey ise Bayraklı istikametini dönünce müsabakayı bırakmış görünmüştü.

Zühtü Işıl’ın birinciliği kesinleşmiş görünüyordu, fakat tam bu sırada büyük bir talihsizlik yaşanmış ve ne yazık ki Zühtü Bey’in şarpisi devrilmişti. Yelkeninin ipi kopan Zühtü Bey direğe çıkmış ancak şarpi bu ağırlığa dayanamamış ve devrilmişti. Heyeti taşıyan motor da derhal yardıma koşmuştu. Bir saatten fazla süren bu yarışı Rıfat Bey kazanmıştı. Bu yarışların sonucunda Refik, Rıfat ve Arif beyler bir hafta sonra gerçekleşecek “Türkiye Şarpi Biricilikleri”ne İzmir adına katılmaya hak kazanmışlardı.

***

Futbolsuz bir K.S.K.nin düşünülemeyeceği bir gerçektir, ayrıca şu da bir gerçektir ki basketbol, voleybol ve deniz sporları gibi sporlar da günümüzde Karşıyakalılar için artık vazgeçilmez bir tutkuya dönüşmüştür… Tabii ki de K.S.K. Armasının dalgalandığı her alan her zaman bizim için çok büyük bir önem taşımakta ve taraftar olarak gönlümüz o alanda bulunmaktadır…

Her şey Kaf Sin Kaf ruhu sonsuza dek yaşasın diye… Yaşa Varol Kaf Sin Kaf!